Skip to main content

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Sáng ngày 5/10/2023, UBND xã Thụy Hùng, trung tâm Học tập Cộng đồng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng nâng cao nhận thức của CB quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về năng lực tự học trong kỷ nguyên số, tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể yt, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung cấp các kênh và và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, góp phần triển khai thành công phong trào “ cả nước xây dựng xã hội  học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh buổi lễ

1

Bà Đàm Thùy Duyên – Hiệu trưởng trường THCD, Phó giám đốc TTHTCD  phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

2

Học sinh trường THCS phát biểu hưởng ứng

3

Lãnh đạo UBND xã tặng quà cho học sinh nghèo

4

Quyên góp sách, tiền mặt cho thư viện trường học

 

Nguồn: Trung tâm HTCĐ xã

 

About