Skip to main content

Ngày 19/5/2024, Xã Thụy Hùng tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

ngày 19/5/2024, các điểm nhà văn hóa của thôn trên địa bàn xã Thụy Hùng đã tổ chức lấy phiếu ý kiến về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn. Bà con nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng lấy ý kiến và tham gia nộp phiếu đúng thời hạn theo Kế hoạch đề ra.

12354

T/H: Nguyễn Trọng Quý - Công chức VHXH

About