Skip to main content

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn để chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cử tri về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn của xã Thụy Hùng

Ngày 16-18/5/2024. Bà con nhân dân trên địa bàn xã Thụy Hùng tại các thôn đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, dọn dẹp và trang trí nhà văn hóa để chuẩn bị cho công tác lấy ý kiến cử tri về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

123

Công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn được bà con nhân dân trên địa bàn xã Thụy Hùng nhiệt tình ủng hộ.

T/H: Nguyễn Trọng Quý - Công chức VHXH

About