Skip to main content

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã

Tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự xã năm 2024

 

Ngày 31/10/2023, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã tổ chức khám sơ tuyển  sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Luật NVQS năm 2015, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Thời gian: Vào hồi 7h 30 phút, ngày 31/10/2023

Địa điểm: Tại trạm y tế xã Thụy Hùng

Việc tổ chức khám sơ tuyển công dân thực hiện NVQS  có 45/45 thanh niên đạt 100%.

Một số hình ảnh tại buổi khám sơ tuyển NVQS

1

          Hướng dẫn Thanh niên tổ chức khai sơ yếu lý lịch

2

 

           Thanh niên ngồi chờ đến lượt khám

 

 

 

 

Nguồn: BCH Quân sự xã

About