Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền tuyên truyền, giới thiệu, tư vẫn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động và thân nhân người lao động.

 

Ngày 26/9/2023 Phòng Lao động thương binh và xã hội – Dân tộc tổ chức Hội nghị  tuyên truyền, giới thiệu, tư vẫn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động và thân nhân người lao động.

Ông Hứa Văn Thư – Phó phòng LĐTBXH-DT huyện Cao Lộc phổ biến tuyên truyền các văn bản của Trung ương, chính sách hỗ trợ của nhà nước để nhân dân và người lao động.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục về hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

1

 

 

Thực hiện: Hoàng Hoa

About