Skip to main content

Hội nghị sơ kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

Chiều ngày 11/7/2023, Ủy ban nhân dân xã Thụy Hùng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở.

Dự hội nghị gồm có Đồng chí Trần Văn Gia – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Hoàng Công Khuyến – Phó Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Đồng Minh Hữu – Phó Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Nông Văn Hạnh – Chủ tịch UBMTTQ xã và các tổ chức Chính trị - xã hội xã; Bí thư các chi bộ, trưởng thôn (kiêm tổ trưởng các tổ hòa giải ở cơ sở), 02 người có uy tín thôn Nhất Tâm, thôn Tam Lung.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

          Đ/c Đồng Minh Hữu – Phó chủ tịch UBND xã khai mạc Hội nghị

1

Đ/c Hoàng Văn Hòa – Công chức Tư pháp hộ tịch thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải cở cơ sở; Kế hoạch tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi huyện Cao Lộc; thông qua báo cáo 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở của UBND xã; Thông qua kịch bản, lựa chọn diễn viên tham dự hội thi và thông qua 101 câu hỏi trắc nghiệm….

2

Việc tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng mục đích và tiến độ đề ra

 

 

 

 

Nguồn BBT trang thông tin điện tử        

About