Skip to main content

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thụy Hùng đón quân xuất ngũ trở về địa phương năm 2024

Ngày 30/01/2024, Ban nghĩa vụ quân sự xã Thụy Hùng tổ chức đón nhận, gặp gỡ động viên, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền với con em của địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Quân đội ở các đơn vị công tác. Kịp thời động viên giao nhiệm vụ cho các đồng chí được xuất ngũ năm 2024, phát huy truyền thông tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 

1

Ban Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Thụy Hùng đón quân xuất ngũ trở về địa phương năm 2024.

 

        UBND xã, Ban nghĩa vụ Quân sự xã Thụy Hùng đã nắm chắc số lượng quân nhân xuất ngũ, tiến hành đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân xuất ngũ năm 2024. Làm tốt công tác chuẩn bị, thông báo cho các thôn, tổ chức tiếp nhận, bàn giao bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

     T/H: Nguyễn Trọng Quý - Công chức VHXH

About