Skip to main content

Đại hội LHTN xã Thụy Hùng năm 2024

Ngày 22/3/2024, Hội LHTN xã Thụy Hùng tổ chức đại hội LHTN xã Thụy Hùng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thụy Hùng lần thứ VI là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên trên địa bàn xã Thụy Hùng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thụy Hùng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 phù hợp sát với yêu cầu nguyện vọng của Thanh niên, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của Tuổi trẻ, phấn đấu cùng toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thụy Hùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đại hội được tiến hành với chủ đề: “Tuổi trẻ xã Thụy Hùng đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo”.

 

T/H: Nguyễn Trọng Quý - Công chức VHXH

About