Skip to main content

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thụy Hùng năm 2024

Ngày 02/4/2024, Xã Thụy Hùng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thụy Hùng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội có các đại biểu của UB MTTQVN huyện Cao Lộc, các lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các tổ chức chính trị xã hội xã cùng tham dự.

1

Đại hội đại biểu thanh công tốt đẹp, với tổng số hơn 100 đại biểu của các thôn trên địa bàn xã đến tham dự. Đại hội đã bầu ra được Chủ tịch MTTQVN khóa mới, bầu được Ban chấp hành MTTQVN xã Thụy Hùng khóa mới, bầu Đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN cấp huyện.

T/H: Nguyễn Trọng Quý - Công chức VHXH

About