Skip to main content

Chuyến khảo sát thực tế tại đơn vị đề nghị công nhận xã An toàn khu

 Ngày 19 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Thụy Hung tiếp đón đoàn công tác của Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương khảo sát thực tế tại xã Thụy Hùng.

Thành phần làm việc với Đoàn khảo sát gồm: Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng. Trong thời gian khảo sát, đoàn công tác của Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương đã trực tiếp khảo sát địa bàn xã Thụy Hùng và đến viếng thăm địa điểm di tích Đình Háng Pài, thôn Còn Pheo, xã Thụy Hùng.

33

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng tiếp đón Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương khảo sát tại di tích đình Háng Pài

T/H: Nguyễn Trọng Quý - Công chức VHXH

About